Vi vill genom vårt arbete:

  • hjälpa barn och ungdomar som lever i social utsatthet
  • förebygga att barn och ungdomar hamnar i social utsatthet
  • motverka utanförskap och sociala klyftor