Ansök om bidrag

Mellan 1-31 oktober kan du som bedriver ideell verksamhet för utsatta barn och ungdomar söka stöd från Giving People barnstiftelse.

Kriterier:

Sökande organisation, förening eller initiativ skall ha Sverige som verksamhetsort.

Sökande organisation, förening eller initiativ skall ha en tydlig inrikting på social verksamhet som stödjer utsatta barn och ungdomar. Verksamheten skall vara ideell och ej ha vinstdrivande syften. Samtliga barn och ungdomar man söker stöd för skall ha ett tydligt behov av den hjälp man ansöker för.

Giving People Barnstiftelse delar ej ut ekonomiska medel till verksamhetsstöd. Det tilldelade medlen skall användas i det syfte ansökan avsett och vara direkt gynnande för det utsatta barnen.

Exempel på vad ni kan få hjälp med:

*Mat till event tex julfest, sommarfirande, picknick, hajk etc
*Kläder som ska delas ut till föreningens medlemmar eller deltagare (skor, underkläder,   vinterkläder mm)
*Julklappar som ska delas ut till föreningens medlemmar eller deltagare
*Stöd för drivmedel för att kunna genomföra ett event.
*Leksaker till ideell verksamhet för utsatta barn
*Sportutrustning för att främja barns fysiska aktivitet

Ovanstående är bara några enstaka exempel. Varje ansökan behandlas noggrant och beslut fattas på sökandes individuella behov.

Följande är vad vi behöver i er ansökan:

– Hur många barn omfattar projektet du söker medel till?
– När startade er verksamhet?
– Kort beskrivning om verksamheten.
– Kort beskrivning om hur tilldelade medel skall användas.
– Kort beskrivning om hur de medel som ni ansöker om kommer göra en direkt skillnad för de barn ni hjälper.
– Namn och personnummer på ansvarig för projektet.
– Era kontaktuppgifter samt bank/plusgiro.