Giving People Barnstiftelse syftar till att främja och stödja barn, ungdomar och barnfamiljer i social och ekonomisk utsatthet i Sverige.